spoon

กล่องใส่ผ้าเตรียมซัก

1

Category : DIY งานไม้ทำเองได้, บทความ

          คุณคงจะหงุดหงิดกับความไม่เป็นระเบียบของกองเสื้อผ้าที่เตรียมจะซัก ซึ่งต่อไปนี้คุณจะไม่เสียอารมณ์อีกต่อไป ด้วยกล่องเสื้อผ้าที่มิดชิด สวยงาม ทำจากไม้สนที่มีกลิ่นหอมไม่ทำให้เสื้อผ้าอับชื้น

รายการอุปกรณ์
1.  ตะปูเกลียวหัวเทมเปอร์แฉก เบอร์ 8# x 1 1/2″ จำนวน 32 ตัว
2.  ตะปูเกลียวหัวเทมเปอร์แฉก เบอร์ 8# x 1 1/4″ จำนวน 32 ตัว
3.  ตะปูหัวเล็กตอกไม้คิ้ว ยาว 1″ จำนวน 14 ตัว
4.  กาว
5.  ดอกเจาะคว้าน 1″
6.  มือจับสำเร็จรูป 1 1/2″ 1 อัน
7.  กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 2, เบอร์ 0

รายการเครื่องมือ
1.  เลื่อยฉลุไฟฟ้า
2.  ฉากเหล็ก
3.  ดินสอ
4.  ตลับเมตร
5.  สว่านไฟฟ้า  พร้อมดอก
6.  สว่านไขควงไร้สาย
7.  เครื่องขัดกระดาษทราย
8.  เครื่องเจียร์จิ๋ว
9.  ฆ้อนเหล็ก
10. เหล็กส่ง

Step 1
ประกอบแผงไม้ (A),(B) เข้ากับไม้รับฝาฟื้น (I),(J) ทากาวยึดตะปูเกลียว เบอร์ 8# x 1 1/2″

 

Step 2
นำแผงไม้ หน้า-หลัง (A) มาเจาะคว้าน  ø 1″ (ตามรูป)

Step 3
ขัดแผงไม้หน้า-หลัง (A) แผงไม้ข้าง (B) ให้เรียบ ด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย

Step 4
ขัดตกแต่งรูที่เจาะแล้วของแผงไม้ (หน้า-หลัง) ให้เรียบ ด้วยเครื่องเจียร์จิ๋ว ( ใช้หัวขัดกระดาษทราย )

Step 5
นำแผงไม้หน้า – หลัง (A) มาทากาวยึดประกอบเข้ากับแผงไม้ข้าง (B)  1 ด้าน ด้วยตะปูเกลียว เบอร์  8# x 1 1/2″

Step 6
นำไม้พื้นล่าง (H) ทากาวยึดประกอบเป็นพื้น โดยวางบนไม้รับพื้น (I, J) ตามรูป ยึดด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8# x 2 1/2″จากนั้น เอาแผงไม้ข้าง (B) อีกข้างหนึ่งมาทากาวยึดประกอบเป็นกล่อง

step 7
ตัดไม้บัวาล่าง ยาว – สั้น (D, E) ให้ได้ 45 องศา โดยปรับองศาที่ฐานของเลื่อยฉลุไฟฟ้า

Step 8
นำม้บัวล่าง ยาว – สั้น (D, E) ทากาวยึดประกอบด้านล่างกล่อง ตอกตะปู โดยให้ตัวกล่องสูงจากขอบของไม้บัวล่าง 20 มม. โดยรอบกล่อง

Step 9
ตัดไม้คิ้วบน (F, G) 45 องศา ทากาวตอกยึดให้เข้ามุม 45 องศา โดยรอบบนปากกล่องโดยให้ไม้คิ้วยื่นออกจากขอบปากกล่อง 10 มม. โดยรอบปากกล่อง

Step 10
ติดมือจับตรงกลางแผ่นฝา (C) จากนั้นส่งหัวตะปู แล้วขัดตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม